Середа, 03.06.2020, 20:57
Вітаю Вас Гість | RSS

сайт Орлівської ЗОШ І - ІІІ ст.

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рада профілактики

              

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО РАДУ ПРОФІЛАКТИКИ

 ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

Орлівської ЗОШ І – ІІІ ст.

Куликівської районної ради

Чернігівської області

 

 

 

 

Рада профілактики правопорушень покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби комплексу в створенні єдиної системи роботи з профілактики правопорушень у школі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Рада профілактики створена в комплексі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради. Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів. Керує радою профілактики заступник директора з виховної роботи.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини"; статуту школи, нормативним документам та наказам директора школи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

2.1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики  злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2.2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

2.3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в школі

2.4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

2.5. Залучає підлітків ,схильних до правопорушень ,в гурткову роботу.

2.6. Проводить  індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.

2.7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

2.8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.

2.9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

2.10.  Організовує  індивідуальне шефство над важкими підлітками.

2.11.  Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах  школи.

ІІІ. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 3.1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік.

3.2. Засідання ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків.

3.3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.

3.4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

3.5. Робота ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.

3.6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

3.7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються закріплений викладач, класний керівник та батьки учня.

3.8. Розглядає подання  класних керівників, соціального педагога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.

3.9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

3.10.  Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані  з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.

3.11.  Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших спеціалістів - до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

3.12.  Обговорює питання перебування дітей у неблагополучних сім'ях,  готує  відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

4.1.Педагогічна профілактика:

 • Діагностика інтересів.
 • Діагностика нахилів, здібностей.
 • Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.
 • Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

4.2. Консультаційна діяльність.

 • Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.
 • Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

4.3. Просвітницька діяльність.

 • Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.
 • Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.
 • Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

 V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ

5.1.  Рада профілактики зобов'язана:

 • розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;
 • сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;
 • вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість;
 • запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють;
 • здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків;
 • контролювати виконання прийнятих рішень;
 • аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше  2-х разів на рік.

5. 2.  Рада профілактики має право:

 • давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;
 • виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів  інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх;

 

VІ.ДОКУМЕНТАЦІЯ РАДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

6.1. Наказ про створення ради з  профілактики правопорушень .

6.2. План роботи ради з профілактики правопорушень .

6.3. Журнал засідань.

6.4. Карти учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

6.5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

6.6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

 

 

 

 

План роботи

ради  профілактики правопорушень

Орлівської ЗОШ І – ІІІ ст.

на 2017 – 2018 н.р.

 

 

Склад ради профілактики правопорушень

Орлівської ЗОШ І – ІІІ ст..

 

Голова ради – Парандич Л.О. – заступник директора з виховної роботи

 

Секретар – Солодуненко Т.Л. – педагог – організатор школи

 

Члени ради :

 

Бусел В.Я – сільський голова

Ревко Т.М.  – голова батьківського комітету

Таценко С.В. – громадський інспектор з охорони дитинства

Неговський Р.В. – інспектор поліції

Івахненко О.М. – голова профспіспілкової організації

Дороган Н.М. – класний керівник 10 класу

 

 

 

 

 

 

  План заходів з право виховної роботи

Орлівської ЗОШ І – ІІІ ст.на 2017 – 2018 н.р.

 

Вересень

 1. Операція « Урок»
 2. Круглий стіл « Конвенція ООН про права дитини»

 

 

Жовтень

1.Зустріч з інспектором поліції Неговським Р.В. « Відповідальність підлітків перед законом»

 

Грудень

1.Тиждень правознавства в школі

 

 

Лютий

1.Турнір правознавців « Юридичний аукціон»

 

Березень

1.Зустріч із представниками Куликівського ВП ГВП в Чернігівськійобласті « Наркоманія – ворог дитини»

 

Квітень.

1.Круглий стіл « Конституція – основний закон держави. Права та обов’язки громадян»

 

Правовий всеобуч учнів школи

у 2017 -2018 навчальному році

 

Вересень

1.Круглий стіл « Конституція України – основний закон держави»

 

Жовтень

Зустріч з інспектором поліції  Неговським Р.В. « Відповідальність підлітків перед законом»

 

Листопад

1.Бесіда « Роль громадян у законодавчому процесі»

 

Грудень

1.Тиждень правових знань у школі

 

Січень

1.Лекція « Як не стати жертвою злочину»

 

Лютий

1.Бесіда « Ти і закон»

 

Березень

1.Зустріч із працівниками Куликівського ВП « Наркоманія – ворог дитини. Відповідальність підлітків перед законом»

 

Квітень

1.Лекція «У світі дитячих прав. Конвенція ООН про права дитини»

 

Травень.

1.Круглий стіл « Закон і право в твоєму житті»

 

 

 

 

План роботи ради  профілактики правопорушень

 

№ пп

Зміст роботи

Дата

Відповід.

Примітка

1

Обговорення та затвердження плану роботи на 2017 – 2018 н.р.

05.09.2017

Директор школи

 

2

Ведення банку даних дітей, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою та дітей, які опинилися в складних життєвих умовах.

Вересень

Заступник директора

 

3

Охоплення дітей . які опинилися в складних життєвих умовах та з девіантною поведінкою гуртковою та позакласною роботою

Протягом року

Заступник директора

 

4

Участь у операціях « Урок»,

« Діти вулиці»

Протягом року

Педагог – організатор

 

5

Систематичне вивчення та аналіз на нарадах при директорові та нарадах при заступникові стану роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Протягом року

Дирекція школи

 

6

Залучення  психолога відділу освіти до проведення бесід щодо  попередження правопорушень серед учнівської молоді.

Протягом року

Дирекція школи

 

7

Сприяння участі дітей у Всеукраїнських акціях та конкурсах з попередження правопорушень

Протягом року

Заступник директора

 

8

Проведення заходів до Дня спільних дій в інтересах дітей « Скринька довіри»( 6 -10 кл.) та

 « Відкритий мікрофон»

 ( 1 – 5 кл.)

Протягом року

Педагог – організатор

 

9

Проведення Дня спілкування з батьками учнів.

березень

Заступник директора

 

10

Поглиблення індивідуальної роботи з батьками учнів, схильних до правопорушень

 

Протягом року

Заступник директора

 

11

Ведення щоденників психолого – педагогічних спостережень за учнями, схильними до правопорушень

Протягом року

Класні керівники

 

12

Підготовка та проведення педагогічної акції « Чим живеш, дитино?»

Грудень

Педагог – організатор

 

13

Проведення Тижня правових знань

Грудень

Герасименко С.П.

 

14

Закріплення наставників за дітьми з неблагополучних родин.

Вересень

Заступник директора

 

15

Ужиття заходів щодо попередження нещасних випадків та суїцидів серед дітей з неблагополучних родин.

Протягом року

Класні керівники

 

16

Заслуховування звіту про роботу ради з профілактики правопорушень на батьківських зборах

Протягом року

Дирекція школи

 

17

Співпраця з соціальними інституціями регіону з метою підвищення ефективності право виховної роботи в школі.

Протягом року

Заступник директора

 

18

Поліпшення співпраці з батьківським комітетом школи з метою попередження правопорушень серед учнів школи

Протягом року

Заступник директора

 

19

Широке використання індивідуальних форм роботи, запровадження інноваційних технологій у роботі з дітьми, схильними до правопорушень.

Протягом року

Класні керівники

 

20

Підтримання співпраці з інспектором поліції та Куликівським ВП з метою попередження правопорушень серед учнівської молоді.

Протягом року

Заступник директора

 

21

Охоплення дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, оздоровленням та відпочинком улітку

Червень

Заступник директора

 

22

Проведення виховної роботи з учнівською молоддю під час літніх канікул з метою попередження злочинів

Червень-серпень

Заступник директора.класні керівники

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів

Copyright MyCorp © 2020
uCoz